Hoppa till sidans innehåll

Historik


Vellingekorpens historia

Vellinge-Korpen bildades 1945 tack vare några framsynta personer, Sigvard Andersson, Gunnar Petersson, Erik Albiin och Karl-Johan Skoog. Den verksamhet de ville starta upp var korporationsfotboll. De här personerna utgjorde också de första årens Korpkommitté. De första åren var verksamheten dock underställd Vellinge IF.

1945 kostade det 25 öre att se en fotbollsmatch. Startavgiften för lagen var 5 kronor. En del av intäkterna gick till Vellinge IF och en del för betalning till idrottsplatsens vaktmästare. Som kuriosa kan nämnas att 1946 års seriespel gav ett litet överskott på 42:80, sedan priser och ersättningar betalats ut. Kommittén beslutade då att denna summa skulle bekosta kvällens kaffe med bröd, så var det lilla överskottet borta.

Korpfotbollen var en mycket populär form av motion och underhållning vid denna tid, inte minst bland dåtidens företagare i Vellinge. Då det var aktuellt att anställda nya arbetskrafter var inte alltid yrkesmeriterna så noga, bara den sökande var god fotbollspelare så var anställningen klar.

Alla fotbollsspelare skulle dock först godkännas av seriekommittén och det hände faktiskt att någon inte blev godkänd för spel av någon anledning. Det inkom också protester till seriekommittén, bl.a hade en spelare sparkat boll utan skor, protesten godkändes och vederbörande blev avstängd i de tre följande matcherna.

1984 ska nämnas som ett höjdpunktsår för fotbollssektionen. Då stod Gårdarike fotbollslag som segrare i den stora KvP-cupen, med deltagande korplag från hela södra Sverige. Finalen spelades på Vellinge idrottsplats inför en mycket stor publik.

Fotbollssektionen är alltjämt aktiv, på senare år har verksamheten dock begränsats till inomhusfotboll under vinterhalvåret. Länge var Fotbollssektionen den enda sektionen inom Vellinge-Korpen, fram till 1960, då tillkom Bil- och orienteringssektionen. Denna var dock inte så långlivad och försvann efter några år.

1961 började Vellinge-Korpen att växa med ytterligare sektioner. Volleyboll, Badminton och Friluftsektionen startade. Med friluftsektionen startade de då mycket populära tipsrundorna på onsdagskvällarna med många startande. Efter TV's intåg i hemmen avmattades dock denna form av motion. Friluftssektionen har varit aktiv i Vellinge under många år och har varit ett markant inslag i Vellinge bl.a genom arrangemang av tipsrundor under skyltsöndagarna och arrangemang av cykeltipsrundor. Friluftssektionen upphörde med sin verksamhet för bara något år sedan.

Volleybollen deltog under många år inom Malmö-Korpens serier. En egen serie i Vellinge var länge önskvärd, men blev aldrig verklighet. Badmintonsektionen utvecklades under en följd av år och var länge en stark sektion inom Vellinge-Korpen. Båda dessa sektioner har dock sedan ett antal år tillbaka lagt ner sina verksamheter på grund av minskat deltagarintresse.

Bordtennissektionen bildades också under första halvan av 60-talet. Man har bedrivit både serie- och cupspel under många år i Vellinge. Denna sektion är fortfarande aktiv och deltar i seriespel inom Malmö-Korpen.

Tennissektionen tillkom 1966 och då började motionstennisen i Vellinge. Detta var en efterlängtad aktivitet, av det stora deltagarantalet att döma. Det var vissa tider så populärt att det var svårt att ordna tid på banorna så att det räkte för alla. Även tennissektionen ha upphört med verksamheten sedan några år tillbaka.

Under första halvan av 80-talet tillkom Innebandy som aktivitet, med seriespel i Vellinge under vintehalvåret. Detta pågick en bra bit in på 90-talet då sektionen sedan upphörde.

1987 tog Eva Szabo kontakt med Vellinge Korpen och anmälde sitt intresse för att starta en gympa sektion. Så skedde och gradvis har denna verksamhet växt sig starkare genom åren. Gympapassen har blivit fler och har även kompletterats med aerobic. Intresset för gympa och aerobic är idag så stort at detta sedan några år tillbaka blivit den dominerande aktiviteten inom Vellinge korpen.

Den nyaste aktiviteten inom Vellinge Korpen är stavgång. Under hösten 2001 genomförde Torbjörn Eldh och Maggie Andersson tio stavgångspass på försök. Intresset var stort med ett 20 tal deltagare varje torsdagskväll. Detta gav mersmak och det har därför beslutats att fortsätta med denna verksamhet. Nya stavgångspass kommer att komma ingång under våren 2002.

67 år av Korpaktiviteter i Vellinge, aktiviteter har kommit och aktiviteter har försvunnit. Hela tiden utvecklas verksamheten för att fylla Vellingebornas behov av motion och fritidsaktiviteter.

 


Merparten av ovanstående historiebeskrivning är saxat ur "Genom 40-åriga Korpgluggar", publicerat i programmet för Korpens jubileumsdagar 1985, av Korpens f.d ordförande Gösta Lilje.

 

Uppdaterad: 17 AUG 2018 14:09

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

        

 

Postadress:
Korpförening Vellinge - Korpen
C/o Maria Nilsson, Ternings gata 25
23537 Vellinge

Kontakt:
Tel: 0709383385
E-post: korpenvellinge@hotma...

Se all info